Firma sprzątająca

Sprzątanie terenów zielonych

Piastów, Pruszków, Babice Nowe, Ożarów Mazowiecki, Bronisze, Stare Babice, Borzęcin Duży, Płochocin, Kaputy.

Usługi sprzątania terenów zielonych

 

Usługi sprzątania terenów zielonych obejmują różnorodne działania mające na celu utrzymanie czystości i estetyki obszarów zielonych, takich jak parki, ogrody, skwery, osiedla mieszkaniowe czy tereny rekreacyjne. Poniżej znajdują się główne usługi, które mogą być świadczone w ramach sprzątania terenów zielonych:

 1. Usuwanie śmieci i odpadów:

  • Regularne zbieranie śmieci, liści i innych odpadków z trawników, alejek, placów zabaw itp.
  • Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków na odpady.
 2. Pielęgnacja roślinności:

  • Koszenie trawników i przycinanie krzewów.
  • Pielęgnacja drzew, w tym przycinanie gałęzi i usuwanie suchych lub chorych drzew.
  • Sadzenie nowych roślin i dbanie o ich rozwój.
 3. Czyszczenie elementów małej architektury:

  • Mycie ławek, latarni, pomników, fontann i innych elementów małej architektury.
  • Usuwanie graffiti i innych zabrudzeń z powierzchni użytkowych.
 4. Oczyszczanie ścieżek i alejek:

  • Zamiatanie i usuwanie liści, piasku i innych zanieczyszczeń ze ścieżek, chodników i alejek.
  • Usuwanie chwastów z nawierzchni utwardzonych.
 5. Zarządzanie odpadami organicznymi:

  • Kompostowanie odpadów zielonych, takich jak gałęzie, liście czy skoszona trawa.
  • Transport odpadów do odpowiednich punktów przetwarzania lub utylizacji.
 6. Odśnieżanie i usuwanie lodu:

  • Odśnieżanie alejek, chodników i innych powierzchni w okresie zimowym.
  • Posypywanie ścieżek solą lub piaskiem w celu zapobiegania śliskości.
 7. Ochrona środowiska:

  • Stosowanie ekologicznych środków czystości i pielęgnacji roślin.
  • Promowanie bioróżnorodności poprzez odpowiednie zarządzanie roślinnością.

Firmy świadczące usługi sprzątania terenów zielonych mogą oferować zarówno jednorazowe akcje porządkowe, jak i regularne, cykliczne utrzymanie czystości. Klienci mogą być zarówno osoby prywatne, spółdzielnie mieszkaniowe, jak i instytucje publiczne.

Masz pytania?

Zadzwoń na 668562121 lub za pośrednictwem poczty transfery.servis@gmail.com , wszystko Tobie wyjaśnimy, odpowiemy na każde nurtujące pytanie.